ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ ( ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ) ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ

Επώνυμο:
Όνομα:
Ημερομηνία γέννησης:
Είσαι αιμοδότης;:

Πόσες φορές έδωσες αίμα;:
Ημερ. τελευταίας αιμοδοσίας:
Ομάδα αίματος:
Επάγγελμα:
Διεύθυνση κατοικίας:
Περιοχή:
ΤΚ:
Τηλέφωνο :
Κινητό:
Οικίας:
Εργασίας: